Vänd er till oss för rekrytering inom marknad

Att rekrytera ny personal är en process som behöver tid och kunskap. I många fall behöver en position fyllas snabbt och då kan det hända att processen påskyndas och att en mindre lämpad kandidat blir vald till positionen. Att anställa fel personal blir i det långa loppet kostsamt för företaget och det måste göras en ny rekrytering. Men även om en lämpad personal anställs i slutändan så är rekrytering inom denna marknad en process som tar tid från företaget som behöver fokusera på annat.

Genom att låta oss ta över arbetet och ansvaret för rekrytering inom marknadsföring och kommunikation kan ni säkerställas att vägen till en framgångsrik anställning är effektiv och noga utförd. Vi är specialister på just rekrytering och hjälper er från start till mål. För att lyckas med vår rekrytering inom kommunikation börjar vi med att utforma en välarbetad annons för just den position som behövs fyllas och för ert företag. Därefter samlar vi och utvärderar CVs, håller telefonintervjuer, gör ett urval som vi sedan personligen intervjuar, och i det sista steget så presenterar vi våra bästa och mest lämpade kandidater för er.

Varför det är bra med ett externt rekryteringsföretag

Oavsett om det handlar om rekrytering av säljare eller rekrytering av en marknadschef så vet vi hur når ett framgångsrikt resultat. Genom att lägga över ansvaret hos oss så slipper ni lägga ner tid och resurser på att hitta ny och lämplig personal och kan istället fokusera på annat. Vi garanterar alltid ett lyckat resultat och tar bara betalt om en av våra kandidater anställs. Detta gör att ni kan känna er trygga, och att vi pushas till att göra det bästa möjliga jobb för att hitta den absolut perfekta kandidaten för just er position. Kontakta oss så kan vi börja processen redan idag.

Behöver ditt företag hjälp att hitta rätt kompetens?

JobBusters hör till landets snabbast växande personaluthyrnings- och rekryteringsföretag, med inriktning mot tjänstepersoner. Med säte i Stockholm rekryterar och bemannar vi arbetsplatser över hela Sverige. Letar du efter lämplig personal?


    Jag godkänner att mina personuppgifter hanteras i enlighet med följande