HR-rekrytering

Är ni i behov av ny HR-personal?

Anledningarna till att behöva fylla en eller flera positioner kan vara många och olika, men oavsett så är det viktigt att processen sköts grundligt och enligt den tid som det kräver för att resultatet ska vara framgångsrikt. Det kan handla om att någon på HR är föräldraledig eller sjukskriven och behöver ersättas relativt snabbt, eller att någon har valt att sluta. Kanske är det även så att företaget växer och behöver anställa flera nya personer inom olika avdelningar. Istället för att lägga ner egen tid och resurser för att hitta ny personal så kan vi hjälpa er med rekrytering av HR i Stockholm.

Förutom att spara på tid och resurser så finns flera positiva fördelar med att låta ett externt företag ta hand om er HR-rekrytering. Vi har en stor kunskap och erfarenhet inom rekrytering av personal och kan därför hjälpa er från början till slut på ett professionellt och effektivt sätt. Vi börjar med att utforma en annons för positionen och ert företag, därefter samlar vi och analyserar CVs. Stegen efter det är telefonintervjuer där vissa går vidare till personliga intervjuer och sedan presenteras för er. Vi presenterar enbart de bästa och mest lämpade kandidaterna för er.

Ett lyckat anställningsavtal

Vi arbetar enbart för att göra er nöjda och hitta den perfekta kandidaten för jobbet. Vi tar enbart betalt om det är så att vår process leder till en lyckad anställning. Detta ger er garanti och det pushar oss att verkligen hitta kvalificerade och bra kandidater. Oavsett om ni behöver rekrytering av ledare eller någon annan position inom HR-avdelningen så kan vi hjälpa er. Kontakta oss så kan vi påbörja processen mot ett lyckat anställningsavtal så fort som möjligt.

Behöver ditt företag hjälp att hitta rätt kompetens?

JobBusters hör till landets snabbast växande personaluthyrnings- och rekryteringsföretag, med inriktning mot tjänstepersoner. Med säte i Stockholm rekryterar och bemannar vi arbetsplatser över hela Sverige. Letar du efter lämplig personal?


    Jag godkänner att mina personuppgifter hanteras i enlighet med följande