Bemanningsföretag med personaluthyrning i Linköping

Sedan januari 2014 har vi på JobBusters utökat vår verksamhet till att även verka som bemanningsföretag i Linköping med omnejd, för att smidigare kunna finna rätt personal för rätt tjänst.

Vilken är den viktigaste beståndsdelen i ett företag om inte personalen? Med vetskapen om att ha kunniga och professionella medarbetare i sitt företag skapas en trygg stabilitet. Och i de stunder då man som företag behöver hyra in personal för specifika projekt, vikariat, semestertider eller andra omständigheter som kräver extra personalstyrka är det även av stor vikt att få in rätt personal.

Det är där vi kommer in i bilden och blir en hjälpande hand; från rekryteringsprocessens första stadium till att avtal skrivs under och alla parter är nöjda.

Som rikstäckande rekryteringsföretag letar vi reda på personal som på kort varsel både med bred kompetens till spetskompetens kan fylla en lucka i ert företag. Då vi nu expanderat vår verksamhet till Östergötland kan vi se till att vi blir mer lokala för att med större säkerhet finna passande kandidater. Det gör vi genom en rekryteringsprocess där ansvaret att finna rätt person för jobbet ligger hos oss som leverantör.

Som bemanningsföretag i Linköping har vi bred kunskap inom många olika yrkesområden och värnar om nära relationer till både kund och kandidat – det gör att vi enklare kan finna passande lösningar och hjälpa företag i alla branscher. Vi skapar förtroende med långsiktiga relationer, träffsäkerhet genom relevanta personlighetsbedömningar och nöjda kunder samt nöjd personal genom att med höga ambitioner fokusera på rätt saker.

Uthyrning

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och vi kan hjälpa dig med tillfälliga uppdrag eller längre projekt vid till exempel, föräldraledighet, tjänstledighet, semestertider och säsongsarbeten.

Behovet av ny kompetens kan komma plötsligt. Fördelarna med att hyra personal är att du endast betalar för medarbetarens effektiva arbetstid, de timmar personen faktiskt är på plats. På så sätt kan du ha total kontroll över personalkostnaderna.

Hyrrekrytering

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och vi kan hjälpa dig med tillfälliga uppdrag eller längre projekt vid till exempel, föräldraledighet, tjänstledighet, semestertider och säsongsarbeten.

Behovet av ny kompetens kan komma plötsligt. Fördelarna med att hyra personal är att du endast betalar för medarbetarens effektiva arbetstid, de timmar personen faktiskt är på plats. På så sätt kan du ha total kontroll över personalkostnaderna.

Några av våra nöjda kunder

Läs kundomdömen

Behöver ditt företag hjälp att hitta rätt kompetens?

JobBusters hör till landets snabbast växande personaluthyrnings- och rekryteringsföretag, med inriktning mot tjänstepersoner. Med säte i Stockholm rekryterar och bemannar vi arbetsplatser över hela Sverige. Letar du efter lämplig personal?


    Jag godkänner att mina personuppgifter hanteras i enlighet med följande