Personuppgiftspolicy

JobBusters AB tillhandahåller personal inom tjänstemannasektorn.
I verksamheten vill vi vara klara och tydliga i vår information och kommunikation
om hur vi använder kunders, medarbetares och intressenters personuppgifter (PU).

Detta innebär att vi:

 • Informerar om användning och ändamål
 • Respekterar och skyddar de PU vi mottagit
 • Informerar om individens rätt att
  – ge och ta tillbaka samtycke
  – begära registerutdrag,
  – invända mot användningen av PU
  – begära rättelser och raderingar av PU
  – begära överföring av PU till annan personuppgiftsansvarig.
 • Endast sparar PU för att uppfylla lagkrav så länge som krävs i tid
 • Endast använder PU för andra ändamål med berörd persons samtycke
 • Även sparar PU för s k. ”tredje person” om detta inte medför oproportionerligt merarbete för oss
 • Övervakar vår behandling av PU

Denna policy är ett åtagande för ledning och övriga medarbetare att behandla personuppgifter enligt denna policy,
dokumenterade rutiner samt gällande lagstiftning.

Vid frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss på GDPR@jobbusters.se

2018-03- 08

Behöver ditt företag hjälp att hitta rätt kompetens?

JobBusters hör till landets snabbast växande personaluthyrnings- och rekryteringsföretag, med inriktning mot tjänstepersoner. Med säte i Stockholm rekryterar och bemannar vi arbetsplatser över hela Sverige. Letar du efter lämplig personal?


  Jag godkänner att mina personuppgifter hanteras i enlighet med följande