Ett urval av våra nöjda kunder

JobBusters är ett utav Sveriges snabbast växande personaluthyrnings- och rekryteringsföretag med lång branscherfarenhet.

”Vi har jobbat med JobBusters i tre år och hittills haft deras hjälp i 12 olika processer. Merparten har resulterat i riktiga kanonrekryteringar! Det märks att alla på JobBusters anstränger sig för att förstå exakt vilken profil vi söker, och de agerar alltid snabbt, professionellt och engagerat för att hitta rätt kandidat. Allt detta samtidigt som de är trevliga och bra att ha att göra med, vilket så klart gör att man som kund gärna rekommenderar dem vidare.”

Sara Dennås, VD, Corporate Apartments SwedRent AB

"Imponerande snabb leverans, mycket tydlig sammanställning och referenstagning. Jag ser fram emot ett fortsatt samarbete."

Kevin James, Utvecklingschef AO Samhällsbyggnad

”För oss som tillväxtbolag har Jobbusters varit en långsiktig leverantör av kandidatsearch för våra rekryteringar. Jobbuster har levererat i snabb takt, med hög kvalitet och ett personligt engagemang i affärskontakten. Samarbetet har utökats i takt med våra lyckade rekryteringar. Leverans, flexibilitet och engagemang"

Tony Mohlin, F.d. HR-chef

”För oss på Springtime Group AB har JobBusters levererat exakt det vi efterfrågar från en rekryteringspartner: Att på ett enkelt, effektivt och tidsbesparande sätt levererat bra kandidater på ett professionellt sätt.”

Patrik Yderberg, VD Springtime Group

”Med stort engagemang och proffsig attityd har ni tagit er an rekryteringsprojekt från oss. Känner mig trygg med att arbeta med er. Ni förstår vårt behov och lyckas matcha det väl mot kompetenta kandidater. Ni är en självklar samarbetspartner inför framtida rekryteringar.”

Per Carlsson, Director AEC Business Unit

”Jag är mycket nöjd med vårt samarbete med Jobbusters. De förstår vår verksamhet och vilka personer som passar hos oss. Jag upplever att de är engagerade, snabba och pricksäkra i sina leveranser”

Niklas Blomqvist, F.d. Support och rekryteringsansvarig för iStone Cross Commerce

”Vi har hyrt in totalt tre stycken konsulter genom JobBusters. Kvalitén på konsulterna har varit mycket god och samarbetet med JobBusters har fungerat bekymmersfritt.”

Karl-Erik, Country Manager Autolease

”JobBusters har på ett snabbt och effektivt sätt levererat en konsult till oss som vi är mycket nöjda med. Deras lyhördhet och engagemang i processen gör att man känner att de tar uppgiften på allvar och jobbar hårt för att lyckas. Vi på DF Kompetens är mycket nöjda med samarbetet.”

Helena Carlsson, VD DF Kompetens

"Anticimex är ett serviceföretag där kompetensen hos vår personal är en nyckel till vår framgång. När vi anlitat Jobbusters har vi fått professionell hjälp genom hela rekryteringen där kandidaterna haft den kompetens vi eftersökt vilket gjort rekryteringen både effektiv och lyckad.”

Anders Gunnarsson, Platschef Anticimex

”JobBusters har utfört sitt rekryteringsuppdrag på ett förtroendeskapande sätt och med stort engagemang! Kommunikationen har fungerat föredömligt och processen från första mötet till genomförd rekrytering har präglats av effektivitet och ett professionellt angreppssätt.”

Ante Erixon, VD TerraTec Sweden

”För oss som lätt otåligt tillväxtbolag är det värdefullt med en snabb och flexibel leverantör som samtidigt är måna om kvalitet – det upplever jag att Jobbusters ger och det med en mycket god service genom hela processen."

Nils Bergman, VD, ReachMee

Behöver ditt företag hjälp att hitta rätt kompetens?

JobBusters hör till landets snabbast växande personaluthyrnings- och rekryteringsföretag, med inriktning mot tjänstepersoner. Med säte i Stockholm rekryterar och bemannar vi arbetsplatser över hela Sverige. Letar du efter lämplig personal?






    Jag godkänner att mina personuppgifter hanteras i enlighet med följande